Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny

Syntezator mowy polskiej

W ramach projektu powstaje realizacja syntezatora mowy polskiej.

Zrealizowano nagrania korpusowe na potrzeby treningu algorytmu syntezy oraz jako bazę próbek do konkatenacji w ramach syntezy. Obecnie trwają prace nad budową prototypu systemu w oparciu o środowisko obliczeniowe Matlab.


Narzędzia strony