Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Sonar

W ramach projektu zostanie wykorzystana zasada działownia sonaru do budowy systemu określania położenia oraz zbierania informacji o przestrzeni. Wykorzystanie macierzy odbiorników (mikrofonów) umożliwi określenie położenia ścian i przeszkód.

System będzie działał w oparciu o sygnały akustyczne pasma słyszalnego oraz pasma ultradźwięków.


Narzędzia strony