Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Dołącz do Koła

W celu dołączenia do Koła zarejestruj się na liście mailingowej Koła i skontaktuj się z Opiekunem Koła.

Lista mailingowa: http://mailman.agh.edu.pl/mailman/listinfo/spectrum

Kontakt mailowy do Opiekuna Koła: jgalka@agh.edu.pl

Kontakt

Wszelkie pytania należy kierować mailowo do Prezesa, lub Opiekuna Koła Naukowego:

Lub udać się do pok. 419 w budynku C2 AGH.


Narzędzia strony