Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

partners [2019/01/29 12:40]
Jakub Gałka
partners [2019/01/29 12:42] (aktualna)
Jakub Gałka
Linia 21: Linia 21:
 \\ \\
  
-[[http://​techmo.pl/​|{{ http://​techmo.pl/​assets/​img/​logo/​Techmo_Logo.png?​nolink ​|}}]]+[[http://​techmo.pl/​|{{ http://​techmo.pl/​assets/​img/​logo/​Techmo_Logo.png?​300 |}}]]

Narzędzia strony