Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

contact [2014/11/22 14:11]
Mariusz Mąsior
contact [2019/01/29 12:39] (aktualna)
Jakub Gałka
Linia 2: Linia 2:
  
 Wszelkie pytania należy kierować mailowo do Prezesa, lub Opiekuna Koła Naukowego: Wszelkie pytania należy kierować mailowo do Prezesa, lub Opiekuna Koła Naukowego:
-  * Prezes: **Stanisław Najmiec** +  * Prezes: **Paweł Gontarz** 
-  * Opiekun: **Mariusz Mąsior** -- [[masior@agh.edu.pl]]+  * Opiekun: **Jakub Gałka** -- [[jgalka@agh.edu.pl]]
  
 Lub udać się do pok. 419 w budynku C2 AGH. Lub udać się do pok. 419 w budynku C2 AGH.

Narzędzia strony