Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

reviewernavi [2013/09/05 10:49]
admin
reviewernavi [2014/01/09 16:44] (current)
admin
Line 4: Line 4:
 W plikach artykułów twaorzenie //review// w pliku w katalogu reviewera i tam też lista z tagami do tych artykułów - **jakoś żeby byłą widoczna od kiedyś** W plikach artykułów twaorzenie //review// w pliku w katalogu reviewera i tam też lista z tagami do tych artykułów - **jakoś żeby byłą widoczna od kiedyś**
  
-{{namespace>users&firstseconly&noheader&depth=2}}+{{namespace>users&firstseconly&noheader&depth=2&order=created}}
Copyright © XXII PVC Organizing Committee 2013. All Rights Reserved.