Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

pl:ziolko [2020/05/12 14:00]
Bartosz Ziółko
pl:ziolko [2020/05/12 14:00] (aktualna)
Bartosz Ziółko
Linia 3: Linia 3:
 ===== Informacje ogólne ===== ===== Informacje ogólne =====
  
-**Mariusz Ziółko** (ziolko at agh.edu.pl) ukończył AGH w 1970 r i uzyskał stopień doktora a następnie także doktora habilitowanego w zakresie automatyki (1990). Jest członkiem Institute of Electrical and Electronics Engineers oraz European Association for Signal, Speech, and Image Processing. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji, które ukazały się między innymi w IEEE Transactions on Automatic Control, Mathematical Biosciences, Theoretical Population Biology, Functional Ecology, Applied Numerical Mathematics, Kidney International. Jest autorem książki “Modelowanie zjawisk falowych”, współautorem książki „Zastosowanie teorii falek w diagnostyce technicznej” i współautorem skryptu „Metody optymalizacji”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na: technologii mowy, przetwarzaniu sygnałów, modelowaniu procesów bio-medycznych oraz zastosowaniach matematyki. Był założycielem zespołu DSP oraz jego kierownikiem do końca 2018 roku. Od 1 marca 2019 roku jest kierownikiem projektu [[http://voicebiometrics.pl/|VAMP]] w [[techmo.pl|Techmo]].+**Mariusz Ziółko** (ziolko at agh.edu.pl) ukończył AGH w 1970 r i uzyskał stopień doktora a następnie także doktora habilitowanego w zakresie automatyki (1990). Jest członkiem Institute of Electrical and Electronics Engineers oraz European Association for Signal, Speech, and Image Processing. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji, które ukazały się między innymi w IEEE Transactions on Automatic Control, Mathematical Biosciences, Theoretical Population Biology, Functional Ecology, Applied Numerical Mathematics, Kidney International. Jest autorem książki “Modelowanie zjawisk falowych”, współautorem książki „Zastosowanie teorii falek w diagnostyce technicznej” i współautorem skryptu „Metody optymalizacji”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na: technologii mowy, przetwarzaniu sygnałów, modelowaniu procesów bio-medycznych oraz zastosowaniach matematyki. Był założycielem zespołu DSP oraz jego kierownikiem do końca 2018 roku. Od 1 marca 2019 roku jest kierownikiem projektu [[http://voicebiometrics.pl/|VAMP]] w [[http://techmo.pl|Techmo]].
  
 {{ :pl:mariusz_12_2008_003.jpg?nolink&450 |}} {{ :pl:mariusz_12_2008_003.jpg?nolink&450 |}}
Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014