FreqGen

FreqGen to program służący do nauki rozpoznawania częstotliwości dźwięku, pomocny zwłaszcza dla osób pracujących przy sprzęcie nagłośnieniowym. Poprawna ocena słyszanej częstotliwości pomaga akustykowi między innymi na szybkie wyciszenie dźwięków o częstotliwościach sprzęgających na scenie.

Zadaniem użytkownika jest wybranie zakresu z jakiego pochodzi odtwarzana losowa częstotliwość. Częstotliwości losowane są z zakresu 40-16 000Hz, zaś użytkownik ma wskazać jeden z 26 mniejszych zakresów (tercjowych) z którego ta częstotliwość pochodzi. Jest to pewna symulacja tzw. korektora tercjowego – urządzenia scenicznego pozwalającego wyciszyć właśnie częstotliwości z zakresów tercjowych. Każdy odtwarzany dźwięk trwa po naciśnięciu klawisza GRAJ 5 sekund, na życzenie użytkownika może zostać zatrzymany przyciskiem STOP. Użytkownik może ustalić również głośność używając suwaka znajdującego się po prawej stronie. Po wybraniu konkretnego zakresu tercjowego pojawia się okno z informacją na temat odegranej częstotliwości i poprawności odpowiedzi.

Pobierz program FreqGen

Program FreqGen wykonali Marcin Witkowski i Grzegorz Mazur.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014