Analiza segmentacji mowy

Skrypt matlabowy do analizy jakości segmentacji audio z wykorzystaniem logiki rozmytej. Szczegóły są opisane w pracy B. Ziółko ”Fuzzy Precision and Recall Measures for Audio Signals Segmentation”, Fuzzy Sets and Systems (5-years Impact Factor 2.263), 2015, early access.

Skrypt matlabowy do analizy jakości segmentacji obrazów z wykorzystaniem logiki rozmytej. Jego szczegółowy opis znajduje się w artykule będącym w recenzji.

Dysponujemy także programem służącym do statystycznych prac z plikami MLF.

Twórcy systemu zapraszają do skorzystania z oferty techmo.pl. Techmo jest spółką spin-off która specjalizuje się w przetwarzaniu mowy i audio.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014