Zintegrowany system wspomagania procesu dydaktycznego na potrzeby podnoszenia sprawności działań w domenie KSRG

Proponowane rozwiązanie metodyczno-technologiczne usprawni nauczanie w ratownictwie, m.in. poprzez wprowadzenie aktywizujących metod dydaktycznych flipped classroom/odwrócona klasa oraz stworzenie platformy do przeprowadzania jedno i wielopodmiotowych ćwiczeń w środowisku wirtualnym. Platforma zawierać będzie bazę wiedzy oraz zestaw przygotowanych scenariuszy obejmujących różnorodne sytuacje ratownicze. Rozwiązanie przewiduje użycie hełmu wirtualnej rzeczywistości Oculus Rift w połączeniu z biblioteką RAYAV - opracowanym przez AGH symulatorem dźwięku przestrzennego oraz autorskim systemem rozpoznawanie mowy polskiej SARMATA 2.0. Proponowany system pozwoli zredukować koszty materiałów używanych w trakcie szkoleń oraz m.in. koszty delegacji uczestników, dzięki możliwości zdalnego dostępu z wielu miejsc naraz. Istotną przewagą rozwiązania jest zastosowanie przestrzennej symulacji dźwięku, która dopiero wchodzi na rynek i nie jest dostępna dla innych wykonawców z Polski.

Projekt jest realizowany w konsorcjum z Anshar Studios S.A. i Techmo sp. z o.o. w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Obronność i Bezpieczeństwo.

straz.jpg

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014