RAYAV

Udział AGH w projekcie NCBR RAYAV został zakończony. Najnowsze informacje na temat naszego silnika dźwięków 3D znajdują się w Zasoby i produkty : Silnik Audio RAYA

Plugin Adobe Flash Plugin jest niezbędny do obejrzenia tej zawartości.

zespolrayavmaly.jpg

Plugin Adobe Flash Plugin jest niezbędny do obejrzenia tej zawartości.

Wywiad z Bartoszem Ziółko przeprowadzony przez audiowizualni.pl na temat RAYAVu i branży gier komputerowych

O RAYAVie na blogu naukowym AGH

Bloomerg Businessweek Polska o RAYAV

Eska o RAYAV

PAP o RAYAV

Antyweb o RAYAV

Projekt badawczy RAYAV (Raytracer Audio i Video) tworzony w ramach konsorcjum firmy Teyon i Akademii Górniczo-Hutniczej w programie Innotech NCBiR ma na celu zrobienie hybrydowego renderera obrazu poprzez użycie ray-tracing’u oraz zbliżonego soundtracera. Rezultaty projektu zostaną użyte w komercyjnych projektach z branży gier video.

Ray-tracing jest techniką generowania fotorealistycznych obrazów scen trójwymiarowych, umożliwiająca odwzorowanie odbić od obiektów, generowanie cieni oraz realistyczne liczenie oświetlenia. Ze względu na złożoność obliczeniową, przez wiele lat jej wykorzystanie ograniczało się do branży filmowej.

Soundtracing pozwoli na precyzyjną i wydajną obróbkę dźwięku na architekturach wielordzeniowych uwzględniającą rzeczywiste odbicia od ścian, tłumienia na przeszkodach, obliczanie precyzyjnego echa i generowanie wielu źródeł dźwięku w sposób automatyczny.

Kluczowe elementy naszego rozwiązania zostały zgłoszone do ochrony patentowej w USA, Kanadzie i Japonii.

Śledzenie wiązek (rysunek poglądowy w 2 wymiarach). Źródło dźwięku Z generuje falę dźwiękową opisana za pomocą wiązki . Wiązka ta napotyka Przeszkodę , w wyniku czego powstają wiązki niosące falę odbitą oraz i wiązka dyfrakcyjna . Część wiązki nie napotyka na żadną przeszkodę i podróżuje dalej. Przeszkoda jest poza zasięgiem wiązki i nie ma wpływu na jej zachowanie.

Przykład ścieżek ruchomych źródeł dźwięku.

Zapraszamy do realizacji prac dyplomowych w oparciu o RAYAV. Dwie już powstały - Realizacja prac dyplomowych. Osiągnięcia i ogłoszenia związane z RAYAVem są na bieżąco publikowane na blogu projektu.

Film z wakacji 2013

Plugin Adobe Flash Plugin jest niezbędny do obejrzenia tej zawartości.

Film z końca maja 2013 roku

Plugin Adobe Flash Plugin jest niezbędny do obejrzenia tej zawartości.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014