Ochrona patentowa

W Katedrze Elektroniki realizowany jest w ramach Poddziałania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych, osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt pt.:

„Uzyskanie ochrony patentowej na sposób stosowania soundtracingu, rozpoznawania mowy i systemów dialogowych w grach video”
WND-POIG.01.03.02-12-006/12

Nazwa beneficjenta: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Elektroniki

Wartość projektu: 269 493 zł

Udział Unii Europejskiej: 205 870,00 zł

Okres realizacji: od 01.05.2013 do 30.06.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Powstałe zgłoszenia patentowe i ogłoszenia związane z promocją technologii będą na bieżąco opisywane na blogu rozpoznawaniemowy.blogspot.com i blogu projektu RAYAV.

Raport zawierający wyniki realizacji projektu 2016

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014