Biometryczna weryfikacja i identyfikacja głosu

„Biometric voice verification and identification” / „Biometryczna weryfikacja i identyfikacja głosu”, projekt realizowany przez konsorcjum naukowe Unico Software sp. z o.o. i AGH w Krakowie, w ramach Programu Badań Stosowanych NCBiR w latach 2012-2014.

Zamierzeniem autorów projektu jest stworzenie konkurencyjnego zarówno ekonomicznie jak i technologicznie produktu z dziedziny biometrii głosowej. Podjęte badania przemysłowe mają doprowadzić do opracowania zaawansowanego technologicznie systemu rozpoznawania i identyfikacji mówcy. Zakłada się, że opracowany system korzystać będzie z informacji akustycznej, bez uwzględnienia innych modalności.

Podstawowymi planowanymi zastosowaniami systemu są infolinie oraz telefoniczne centra obsługi klienta. Drugim planowanym zastosowaniem systemu jest wykorzystanie weryfikacji głosu jako elektronicznego klucza w budynkach inteligentnych, zamkach elektronicznych, itp. Możliwe są również inne rozwiązania i wdrożenia wykorzystujące opracowaną technologię.

Unicosoftware

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014