Lingwistyczny warsztat do analizy i rozpoznawania mowy

„Lingwistyczny warsztat do analizy i rozpoznawania mowy” jest projektem realizowanym w konsorcjum z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w ramach programu SONATA Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu jest wypracowanie warsztatu naukowego wspierającego badania nad analizą i rozpoznawaniem mowy poprzez wykorzystanie modeli syntaktycznych języka polskiego. Projekt polega na realizacji 3 głównych zadań:

  • Adaptacja wybranych istniejących rozwiązań IPI PAN do języka mówionego.
  • Integracja systemu AGH ASR z narzędziami IPI PAN, które mogą być przydatne w rozpoznawaniu i analizie mowy.
  • Rozwój modelu n-gramowego języka polskiego AGH i słownika fleksyjnego języka mówionego.

Osiągnięcia zespołu realizującego projekt są na bieżąco opisywane na blogu rozpoznawaniemowy.blogspot.com. Zapraszamy do realizacji prac dyplomowych w ramach projektu. Kilka związanych z naszymi systemami już powstało - Realizacja prac dyplomowych.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014