Identyfikacja dzwoniących pod numer alarmowy

Opracowanie systemu informatycznego umożliwiającego identyfikację głosową osób dzwoniących pod numer alarmowy” jest projektem w ramach programu NCBR Bezpieczeństwo i obronność. Celem projektu jest opracowanie, budowa prototypu i praktyczna weryfikacja systemu wyznaczania sylwetki i identyfikacji osób telefonujących na numery alarmowe. Praca tego systemu będzie bazować na: analizie sygnału głosowego, inteligentnym monitoringu, automatycznym tworzeniu bazy wzorców mowy i odpowiedniej klasyfikacji. Zaawansowane metody analizy sygnałów mowy umożliwią jej efektywne porównywanie ze wzorcami, dzięki czemu możliwe będzie określenie sylwetki osoby mówiącej przez telefon lub jej zidentyfikowanie w przypadku posiadania około 20-to sekundowego wzorca mowy.

Podstawowym elementem wyposażenia będzie komputerowy program ciągłej i niewymagającą interakcji z operatorem akwizycji oraz inteligentnej analizy sygnałów mowy. Automatyczne wnioskowanie będzie wykorzystywać otrzymywany sygnał mowy w kontekście szerokiego spektrum sygnałów mowy uzyskanych z wcześniejszych nagrań, poddanych odpowiedniej analizie i parametryzacji. Komputerowa analiza umożliwi identyfikację mówcy lub sugerowanie jego charakterystyki (np. płeć, wiek, cechy osobnicze, stan emocjonalny, przynależność do określonych grup społecznych) i ewentualnie charakterystyki miejsca z którego prowadzona jest rozmowa, dzięki analizie tła akustycznego. Automatyczna rejestracja nie będzie wymagała nadzoru ze strony osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i co więcej, będzie w stanie również rejestrować i analizować efekty akustyczne niezauważalne dla ludzi. System będzie miał charakter adaptacyjny, to znaczy będzie posiadał umiejętność uczenia się i gromadzenia wiedzy. Opracowane systemy zostaną przetestowane w rzeczywistych warunkach i będą posiadały pełną dokumentację techniczną.

Projekt jest realizowany w konsorcjum z Voice Lab

Zapraszamy do realizacji prac dyplomowych w ramach projektu. Kilka związanych z naszymi systemami już powstało - Realizacja prac dyplomowych. Osiągnięcia i ogłoszenia związane z projektem są na bieżąco publikowane na blogu rozpoznawaniemowy.blogspot.com.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014