Aplikacje technologii mowy w systemach bezpieczeństwa

Projekt był prowadzony w latach 2009-2011 we współpracy z Sądem Okręgowym w Krakowie, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W wyniku projektu powstał system rozpoznawania mowy SARMATA wraz z licznymi modułami dodatkowymi. Zaimplementowano metodę parametryzacji opartej na analizie falkowo-Fourierowskiej, klasyfikator zbliżony do K-NN, transkryptor fonetyczny OrtFon i model n-gramowy języka polskiego. Wszystkie były dalej rozwijane i stanowią podstawę badań obecnie prowadzonych w Zespole. Szczegóły w zakładce Badania.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014