Analiza porównawcza różnojęzycznych fonemów

Projekt badawczy „Analiza porównawcza różnojęzycznych fonemów” jest realizowany w ramach programu OPUS Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu jest:

  • opracowanie nowej metody ekstrakcji fonemów i określania ich charakterystyk,
  • zbadanie różnic pomiędzy fonemami dla około 300 języków świata,
  • badanie pochodzenia i ekspansji języków,
  • stworzenie drzewa genealogicznego języków świata w oparciu o multijęzyczną analizę fonemów i metody stosowane w ewolucyjnej genetyce,
  • zwiększenie efektywności rozpoznawania fonemów mowy polskiej.

Strona projektu: http://speechsamples.agh.edu.pl

Zapraszamy do realizacji prac dyplomowych w ramach projektu. Kilka związanych z naszymi systemami już powstało - Realizacja prac dyplomowych. Osiągnięcia i ogłoszenia związane z projektem są na bieżąco publikowane na blogu rozpoznwaniemowy.blogspot.com.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014