Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

pl:people [2019/05/17 13:01]
Konrad Kowalczyk
pl:people [2019/07/13 22:21] (aktualna)
Mariusz Mąsior
Linia 16: Linia 16:
 |mgr Dorota Grądalska            |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[pl:homepage:gradalska|{{:homepage.png}}]]         | [[dorota.gradalska@gmail.com  | gmail]]        |                                          |mgr Dorota Grądalska            |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[pl:homepage:gradalska|{{:homepage.png}}]]         | [[dorota.gradalska@gmail.com  | gmail]]        |                                         
 |mgr inż. Filip Malawski            |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[pl:homepage:malawski|{{:homepage.png}}]]         | [[fmal@agh.edu.pl  |fmal]] | |mgr inż. Filip Malawski            |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[pl:homepage:malawski|{{:homepage.png}}]]         | [[fmal@agh.edu.pl  |fmal]] |
-|mgr inż. Katarzyna Barczewska            |  C3/203  |  (12)617-50-65             |  [[pl:homepage:barczewska|{{:homepage.png}}]]         | [[kbarczew@agh.edu.pl |kbarczew]] |         
 |mgr inż. Michał Salasa            |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[pl:homepage:salasa|{{:homepage.png}}]]             |                                                        |mgr inż. Michał Salasa            |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[pl:homepage:salasa|{{:homepage.png}}]]             |                                                       
 |inż. Marcin Grzywacz            |  C2/420  |  513 769 559              |  [[pl:homepage:grzywacz|{{:homepage.png}}]]                                                      | [[mgrzyw@student.agh.edu.pl|mgrzyw@student]] | |inż. Marcin Grzywacz            |  C2/420  |  513 769 559              |  [[pl:homepage:grzywacz|{{:homepage.png}}]]                                                      | [[mgrzyw@student.agh.edu.pl|mgrzyw@student]] |
 |inż. Magdalena Synowiec           |  C2/420  | (12)617-34-92               |  [[pl:homepage:synowiec|{{:homepage.png}}]]                                                      | [[synmag@student.agh.edu.pl|synmag@student]] | |inż. Magdalena Synowiec           |  C2/420  | (12)617-34-92               |  [[pl:homepage:synowiec|{{:homepage.png}}]]                                                      | [[synmag@student.agh.edu.pl|synmag@student]] |
-|Przemysław Węgrzynowicz           |  C2/420  |  (12)617-34-92               |  [[pl:homepage:wegrzynowiec|{{:homepage.png}}]]                                                      | [[weg@student.agh.edu.pl|weg@student]] | 
 |Piotr Ciążyński            |  C2/420  |  (12)617-34-92               |  [[pl:homepage:piotrc|{{:homepage.png}}]]                                                      | [[piotrc@student.agh.edu.pl|piotrc@student]] | |Piotr Ciążyński            |  C2/420  |  (12)617-34-92               |  [[pl:homepage:piotrc|{{:homepage.png}}]]                                                      | [[piotrc@student.agh.edu.pl|piotrc@student]] |
  
Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014