Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

pl:people [2019/04/11 08:50]
Bartosz Ziółko
pl:people [2019/07/13 22:21] (aktualna)
Mariusz Mąsior
Linia 5: Linia 5:
 |dr hab. inż. Bartosz Ziółko               |  C2/418  |  (12)617-36-39  |  [[pl:homepage:bziolko|{{:homepage.png}}]]  |[[bziolko@agh.edu.pl|bziolko]]    | |dr hab. inż. Bartosz Ziółko               |  C2/418  |  (12)617-36-39  |  [[pl:homepage:bziolko|{{:homepage.png}}]]  |[[bziolko@agh.edu.pl|bziolko]]    |
 |**dr inż. Jakub Gałka**                  |  C2/419  |  (12)617-50-68  |  [[pl:homepage:jgalka|{{:homepage.png}}]]   |[[jgalka@agh.edu.pl|jgalka]]      | |**dr inż. Jakub Gałka**                  |  C2/419  |  (12)617-50-68  |  [[pl:homepage:jgalka|{{:homepage.png}}]]   |[[jgalka@agh.edu.pl|jgalka]]      |
 +|**dr inż. Konrad Kowalczyk**| C2/418 | (12)617-36-39 |  [[pl:homepage:kowalczyk|{{:homepage.png}}]]                            |[[konrad.kowalczyk@agh.edu.pl |konrad.kowalczyk]]      |
 |dr inż. Przemysław Korohoda          |  C3/506  |  (12)617-27-52  |  [[pl:homepage:korohoda|{{:homepage.png}}]]                                                       |[[korohoda@agh.edu.pl|korohoda]]  | |dr inż. Przemysław Korohoda          |  C3/506  |  (12)617-27-52  |  [[pl:homepage:korohoda|{{:homepage.png}}]]                                                       |[[korohoda@agh.edu.pl|korohoda]]  |
 |dr inż. Przemysław Sypka             |  C3/506  |  (12)617-27-52  |  [[pl:homepage:sypka|{{:homepage.png}}]]                                                       |[[sypka@agh.edu.pl|sypka]]        | |dr inż. Przemysław Sypka             |  C3/506  |  (12)617-27-52  |  [[pl:homepage:sypka|{{:homepage.png}}]]                                                       |[[sypka@agh.edu.pl|sypka]]        |
-|dr inż. Konrad Kowalczyk|  C3/507  |  (12)617-30-48  |  [[pl:homepage:kowalczyk|{{:homepage.png}}]]                            |[[konrad.kowalczyk@agh.edu.pl |konrad.kowalczyk]]      | 
 |mgr inż. Stanisław Kacprzak    |  C2/420  |  (12)617-34-92     |  [[pl:homepage:skacprza|{{:homepage.png}}]]   |[[skacprza@agh.edu.pl|skacprza]] | |mgr inż. Stanisław Kacprzak    |  C2/420  |  (12)617-34-92     |  [[pl:homepage:skacprza|{{:homepage.png}}]]   |[[skacprza@agh.edu.pl|skacprza]] |
 |mgr inż. Tomasz Pędzimąż             |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[pl:homepage:pedzimaz|{{:homepage.png}}]]                                                      |[[pedzimaz@agh.edu.pl|pedzimaz]] | |mgr inż. Tomasz Pędzimąż             |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[pl:homepage:pedzimaz|{{:homepage.png}}]]                                                      |[[pedzimaz@agh.edu.pl|pedzimaz]] |
Linia 16: Linia 16:
 |mgr Dorota Grądalska            |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[pl:homepage:gradalska|{{:homepage.png}}]]         | [[dorota.gradalska@gmail.com  | gmail]]        |                                          |mgr Dorota Grądalska            |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[pl:homepage:gradalska|{{:homepage.png}}]]         | [[dorota.gradalska@gmail.com  | gmail]]        |                                         
 |mgr inż. Filip Malawski            |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[pl:homepage:malawski|{{:homepage.png}}]]         | [[fmal@agh.edu.pl  |fmal]] | |mgr inż. Filip Malawski            |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[pl:homepage:malawski|{{:homepage.png}}]]         | [[fmal@agh.edu.pl  |fmal]] |
-|mgr inż. Katarzyna Barczewska            |  C3/203  |  (12)617-50-65             |  [[pl:homepage:barczewska|{{:homepage.png}}]]         | [[kbarczew@agh.edu.pl |kbarczew]] |         
 |mgr inż. Michał Salasa            |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[pl:homepage:salasa|{{:homepage.png}}]]             |                                                        |mgr inż. Michał Salasa            |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[pl:homepage:salasa|{{:homepage.png}}]]             |                                                       
 |inż. Marcin Grzywacz            |  C2/420  |  513 769 559              |  [[pl:homepage:grzywacz|{{:homepage.png}}]]                                                      | [[mgrzyw@student.agh.edu.pl|mgrzyw@student]] | |inż. Marcin Grzywacz            |  C2/420  |  513 769 559              |  [[pl:homepage:grzywacz|{{:homepage.png}}]]                                                      | [[mgrzyw@student.agh.edu.pl|mgrzyw@student]] |
 |inż. Magdalena Synowiec           |  C2/420  | (12)617-34-92               |  [[pl:homepage:synowiec|{{:homepage.png}}]]                                                      | [[synmag@student.agh.edu.pl|synmag@student]] | |inż. Magdalena Synowiec           |  C2/420  | (12)617-34-92               |  [[pl:homepage:synowiec|{{:homepage.png}}]]                                                      | [[synmag@student.agh.edu.pl|synmag@student]] |
-|Przemysław Węgrzynowicz           |  C2/420  |  (12)617-34-92               |  [[pl:homepage:wegrzynowiec|{{:homepage.png}}]]                                                      | [[weg@student.agh.edu.pl|weg@student]] | 
 |Piotr Ciążyński            |  C2/420  |  (12)617-34-92               |  [[pl:homepage:piotrc|{{:homepage.png}}]]                                                      | [[piotrc@student.agh.edu.pl|piotrc@student]] | |Piotr Ciążyński            |  C2/420  |  (12)617-34-92               |  [[pl:homepage:piotrc|{{:homepage.png}}]]                                                      | [[piotrc@student.agh.edu.pl|piotrc@student]] |
  
Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014