Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

pl:knspektrum [2013/11/08 10:39]
Mariusz Mąsior
pl:knspektrum [2019/01/29 12:55] (aktualna)
Jakub Gałka
Linia 3: Linia 3:
  
 Tematyka działalności KN Spectrum dotyczy szeroko pojętej techniki przetwarzania sygnałów, w szczególności: Tematyka działalności KN Spectrum dotyczy szeroko pojętej techniki przetwarzania sygnałów, w szczególności:
-  technologii przetwarzania mowy (rozpoznawaniaanalizysyntezy i biometrii głosu),+ 
 +  DSP - cyfrowego przetwarzania sygnałów, 
 +  * przetwarzania danych (data science), 
 +  * uczenia maszynowego i głębokich sieci neuronowych, 
 +  * technologii rozpoznawania przetwarzania mowy i audio, 
 +  * biometrii 
 +  * systemów wbudowanych i przetwarzania danych za pomocą mikrokontrolerów, 
 +  * rozwiązania IoT oparte o przetwarzanie sygnałów i danych
   * modelowania zjawisk akustycznych (np. na potrzeby gier komputerowych),   * modelowania zjawisk akustycznych (np. na potrzeby gier komputerowych),
-  * akceleracji sprzętowej przetwarzania sygnałów+  * akceleracji sprzętowej przetwarzania sygnałów.
-  * przetwarzania i analizy danych multimedialnych, +
-  * systemów wbudowanych.+
  
-Koło Naukowe Spectrum dzięki wielu projektom badawczym realizowanym przez Zespół Przetwarzania Sygnałów KE we współpracy z firmami, umożliwi wydajną współpracę z przemysłem i poznanie praktycznych zastosowań wiedzy zdobywanej podczas studiów.+Koło Naukowe Spectrum dzięki wielu projektom badawczym realizowanym przez Zespół Przetwarzania Sygnałów KE we współpracy z zewnętrznymi firmami, umożliwi wydajną współpracę z przemysłem i poznanie praktycznych zastosowań wiedzy zdobywanej podczas studiów a także udział w projektach naukowych prowadzonych w Zespole Przetwarzania Sygnałów AGH.
  
 Więcej informacji na stronie Koła: [[http://www.dsp.agh.edu.pl/spectrum|www.dsp.agh.edu.pl/spectrum]] Więcej informacji na stronie Koła: [[http://www.dsp.agh.edu.pl/spectrum|www.dsp.agh.edu.pl/spectrum]]
  
Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014