Koło Naukowe SPECTRUM

Działalność w Uczelnianych Kołach Naukowych gwarantuje szerokie spektrum możliwości rozwoju. Jest doskonałą okazją do zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności, które staną się sporym atutem na rynku pracy.

Tematyka działalności KN Spectrum dotyczy szeroko pojętej techniki przetwarzania sygnałów, w szczególności:

  • DSP - cyfrowego przetwarzania sygnałów,
  • przetwarzania danych (data science),
  • uczenia maszynowego i głębokich sieci neuronowych,
  • technologii rozpoznawania i przetwarzania mowy i audio,
  • biometrii
  • systemów wbudowanych i przetwarzania danych za pomocą mikrokontrolerów,
  • rozwiązania IoT oparte o przetwarzanie sygnałów i danych
  • modelowania zjawisk akustycznych (np. na potrzeby gier komputerowych),
  • akceleracji sprzętowej przetwarzania sygnałów.

Koło Naukowe Spectrum dzięki wielu projektom badawczym realizowanym przez Zespół Przetwarzania Sygnałów KE we współpracy z zewnętrznymi firmami, umożliwi wydajną współpracę z przemysłem i poznanie praktycznych zastosowań wiedzy zdobywanej podczas studiów a także udział w projektach naukowych prowadzonych w Zespole Przetwarzania Sygnałów AGH.

Więcej informacji na stronie Koła: www.dsp.agh.edu.pl/spectrum

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014