Mgr inż. Piotr Żelasko

Piotr Żelasko jest absolwentem studiów I i II. stopnia AGH w Krakowie na wydziałach Inżynierii Mechanicznej i Materiałowej oraz Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na kierunku Inżynieria Akustyczna. Pracę inżynierską wykonał przy współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie, a jego praca magisterska dotyczyła rozpoznawania mowy telefonicznej. Obecnie współpracuje z zespołem DSP AGH przy projekcie pt. System dialogowy człowiek-komputer oparty na łączach telefonicznych w ramach programu LIDER, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Piotr jest także puzonistą w zespole Kraków Street Band.

Plugin Adobe Flash Plugin jest niezbędny do obejrzenia tej zawartości.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014