mgr inż. Szymon Pałka

Szymon Pałka jest doktorantem na kierunku Informatyka wydziału IEiT Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie w 2013 roku uzyskał dyplom magistra na kierunku informatyka pisząc pracę magisterską ”Wyszukiwanie obiektów w wycinku przestrzeni na potrzeby realistycznego generowania dźwięków”. Zajmuje się geometryczną symulacją rozchodzenia się fal dźwiękowych w systemie Soundtoolkit oraz implemenmtacją protokołu komunikacji serwera rozpoznawania mowy.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014