dr hab. inż. Bartosz Ziółko, prof. AGH

Dr hab. Bartosz Ziółko, prof. AGH jest współzałożycielem i szefem Techmo - spółki technologicznej dostarczającej rozwiązania z zakresu rozpoznawania i syntezy mowy. Studia na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Doktorat z Informatyki na University of York. Habilitacja w 2017. Ponad 100 prac naukowych, dwa patenty przyznane przez USPTO i jeden przez EPO. Autor książki „Przetwarzanie mowy”.

Jego zainteresowania badawcze obejmują automatyczne rozpoznawanie mowy, przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie mówców i symulację dźwięku przestrzennego. Brał udział w kilku krajowych i europejskich projektach badawczych. Jego działalność badawczo-rozwojowa obecnie koncentruje się na rozwoju produktów i technologii w obrębie spółki Techmo, głównie w obszarach obsługi klienta oraz telemedycyny.

6 kwietnia 2020 roku przestał pracować na AGH poświęcając się całkowicie rozwojowi Techmo. O jego dalszej pracy można dowiedzieć się z newslettera Techmo.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014