Technologia mowy

Sylabus

Podsumowanie oceny przedmiotu przez studentów

Plugin Adobe Flash Plugin jest niezbędny do obejrzenia tej zawartości.

Wykłady

Laboratorium

Wstęp do przetwarzania mowy w j. Python (2017/2018)

Instrukcja: PDF

Przykłady sprawozdań z ubiegłych lat

Ćwiczenia

 • Wprowadzenie do przedmiotu Technologia Mowy
 • Prezentacje (Chomsky, Gramatyki formalne, Innowacynjność i Startupy)
 • Elementy probabilistyki i statystyki, klasyfikator Bayesa
 • Dyskusja o rozpoznawaniu mowy na podstawie artykułu (Young 1996 - proszę go obowiązkowo przeczytać przed zajęciami)
 • Sporządzanie transkrypcji fonetycznych

Tematy prezentacji 2014:

Tematy prezentacji 2015:

Plugin Adobe Flash Plugin jest niezbędny do obejrzenia tej zawartości.

Polecane materiały

 • B. Ziółko, M. Ziółko, Przetwarzanie mowy, Wydawnictwa AGH, 2011
 • D. Jurafsky, J. H. Martin, SPEECH and LANGUAGE PROCESSING. An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition Second Edition”, Pearson Prentice Hall, 2008
 • L. R. Rabiner, A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition PDF
 • HMM w MIT, week #5, lecture #10: www.ocw.mit.edu
 • W. Kwiatkowski, Metody automatycznego rozpoznawania wzorców, BEL Studio, Warszawa 2007 (28 zł)
 • J. Koronacki, J. Ćwik, Statystyczne systemy uczące się, Wyd 2., EXIT, Warszawa 2008 (45 zł)
 • M. Krzyśko, W. Wołyński, T. Górecki, M. Skorzybut, Systemy uczące się, WNT, Warszawa 2008 (47 zł)
 • W. Kasprzak, Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy, WPW, Warszawa 2009 (28 zł)
 • S. Theodoridis, K. Koutroumbas, Pattern Recognition, Academic Press, San Diego 2009
 • (!) R. O. Duda, P. E. Hart, D. G. Stork, Pattern Classification, 2nd Edition, Wiley & Sons 2000
 • J. P. Marques de Sa, Pattern Recognition, Springer 2001
 • Andy Field, Discovering Statistics Using SPSS
 • Studenckie mapy skojarzeń dla hasła Technologia Mowy (PDF) (JG).

Stara strona przedmiotu z dodatkowymi materiałami

filtrymfcc.jpg

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014