Przeskalowane punkty z kolokwium 1, prezentacji i ocen uzyskanych w trakcie ćwiczeń

Skala 100 punktowa. Na 2 kolokwium możliwe będzie otrzymanie 30 punktów.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014