Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

pl:dydaktyka:pracedyplomowe [2018/09/13 12:58]
Jakub Gałka [Wybrane prace inżynierskie realizowane w Zespole]
pl:dydaktyka:pracedyplomowe [2018/10/10 12:35] (aktualna)
Jakub Gałka [Wybrane prace inżynierskie realizowane w Zespole]
Linia 101: Linia 101:
   * M. Wierzbicki, Symulator zwierzęcej percepcji dźwięku / Animal sound perception simulator, 2018, opiekun J. Gałka   * M. Wierzbicki, Symulator zwierzęcej percepcji dźwięku / Animal sound perception simulator, 2018, opiekun J. Gałka
   * J. Manterys, Estymacja natężenia hałasu tła w rozmowach telefonicznych / Background noise level estimation from telephone conversations, 2018, opiekun J. Gałka   * J. Manterys, Estymacja natężenia hałasu tła w rozmowach telefonicznych / Background noise level estimation from telephone conversations, 2018, opiekun J. Gałka
-  * M. Rybicka, Generowanie stabilnego biometrycznego klucza kryptograficznego z wykorzystaniem kodów korekcyjnych / Biometric cryptographic key generation using error correction codes, 2018, opiekun J. Gałka+  * M. Rybicka, Generowanie stabilnego biometrycznego klucza kryptograficznego z wykorzystaniem kodów korekcyjnych / Biometric cryptographic key generation using error correction codes, 2018, opiekun J. Gałka, praca nagrodzona przez Kierownika Katedry Elektroniki za [[http://dsp.agh.edu.pl/_media/pl:mrybicka_dyplom.png|Najlepszą pracę w roku akademickim 2017/2018]].
   * P. Pachołek, {{pl:dydaktyka:pacholek_praca_inz.pdf| Akwizycja i przetwarzanie danych pomiarowych w monitorowaniu roślin doniczkowych / Data acquisition and processing for indoor plant monitoring}}, 2018, opiekun J. Gałka   * P. Pachołek, {{pl:dydaktyka:pacholek_praca_inz.pdf| Akwizycja i przetwarzanie danych pomiarowych w monitorowaniu roślin doniczkowych / Data acquisition and processing for indoor plant monitoring}}, 2018, opiekun J. Gałka
   * J. Marecik, {{pl:dydaktyka:jerzy_marecik_praca_inz.pdf| Konstrukcja układu do monitorowania środowiska roślin doniczkowych /   * J. Marecik, {{pl:dydaktyka:jerzy_marecik_praca_inz.pdf| Konstrukcja układu do monitorowania środowiska roślin doniczkowych /
Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014