Realizacja prac dyplomowych

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków Wydziału IET oraz studentów Inżynierii Akustycznej do realizacji swoich prac dyplomowych w naszym zespole w szeroko rozumianej tematyce przetwarzania sygnałów, języka naturalnego, sztucznej inteligencji i gier komputerowych. Istnieje możliwość udostępnienia na potrzeby prac dyplomowych naszych systemów np. SARMATA, System rozpoznawania mówców, RAYAV. Proszę się bezpośrednio kontaktować z potencjalnymi promotorami:
prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko
dr inż. Bartosz Ziółko
dr inż. Jakub Gałka: Wolne tematy prac - zobacz tutaj
dr inż. Konrad Kowalczyk
dr inż. Przemysław Korohoda
dr inż. Przemysław Sypka

Przykłady proponowanych zagadnień i tematów:

Realizacja pracy powinna zacząć się 12 miesięcy przed obroną. 6-8 miesięcy przed obroną student powinien przedstawić prezentację State of art, a 2 miesiące przed obroną gotową część implementacyjną.

Tematy zrealizowanie i nieaktualne

Doktoraty zrealizowane w Zespole

 1. Dr inż. Rafał Samborski „Wykorzystanie szerokopasmowej matrycy wielomikrofonowej w rozpoznawaniu mówcy”, lipiec 2016.
 2. Dr inż. Jakub Gałka „Optymalizacja parametryzacji sygnału w aspekcie rozpoznawania mowy polskiej”, praca obroniona 14 października 2008.
 3. Dr inż. Józef Ciosmak „Właściwości częstotliwościowe transmultipleksacji obrazów”, praca obroniona 14 czerwca 2007.
 4. Dr inż. Wojciech Półchłopek „Zastosowanie falkowych technik przetwarzania sygnałów w dyskretnych systemach czasu rzeczywistego”, praca obroniona 10 maja 2007.
 5. Dr inż. Marek Gąsior „Poprawa rozdzielczości widm dyskretnych”, praca obroniona 30 listopada 2006.
 6. Dr inż. Jan Borgosz „Pomiary i analiza jittera fazy zegarów w sieciach telekomunikacyjnych”, obroniona 23 marca 2006 roku.
 7. Dr inż. Michał Kępiński „Kontekstowe związki cech w sygnale mowy polskiej”, praca obroniona 27 września 2005 roku.
 8. Dr inż. Przemysław Sypka „Aplikacja transformaty falkowej-Fouriera do analizy dynamiki temperatury w drzewostanach”, praca obroniona 17 czerwca 2002 roku.
 9. Dr inż. Jerzy Białas „Przetwarzanie wybranych elementów wizyjnych na sygnały akustyczne”, praca obroniona 7 listopada 2001 roku.
 10. Dr inż. Jerzy Kasperek „Implementacja algorytmów przetwarzania obrazów w rekonfigurowalnych układach cyfrowych”, praca obroniona 17 września 2001 roku.
 11. Dr inż. Paweł Rajda „Implementacja algorytmów stereowizji w rekonfigurowalnych układach cyfrowych”, praca obroniona 26 czerwca 2001 roku.
 12. Dr inż. Roman Rumian „Falkowa kompresja obrazów cyfrowych”, praca obroniona w 1994 roku.
 13. Dr inż. Przemysław Korohoda „Aproksymacyjne metody kompresji obrazów”, praca obroniona w 1994 roku.

Wybrane prace magisterskie realizowane w Zespole

Wybrane prace inżynierskie realizowane w Zespole

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014