Dźwięki w grach

Zaliczenie laboratoriów na podstawie listy obecności (godz. zajęć lub spotkania projektu RAYAV) i zrealizowania projektu. Tematem projektu może być:

  1. Realizacja nagrań efektów dźwiękowych do gier,
  2. Analiza istniejących gier komputerowych pod kątem dźwięków na podstawie wybranego portalu internetowego oceniającego gry,
  3. Zadania programistyczne,
  4. Własne pomysły związane z tematem przedmiotu.

Przykład programu zrealizowanego przez Mateusza Kucharskiego w Pythonie do generacji melodyjek do gier

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014