Demonstrator i tester systemu rozpoznawania mowy

Implementacja interfejsu graficznego do demonstrowania systemu rozpoznawania mowy. Aplikacja ma mieć także podstawowe funkcje umożliwiające testowanie jakości rozpoznania.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014