Aplikacja wspomagająca ćwiczenia emisji głosu w czasie rzeczywisty

Działanie aplikacji powinno opierać się na wybranych metodach spośród:

  • wykrywanie F0 i jej zmian w czasie i w oparciu o to różne ćwiczenia z intonacją;
  • wykrywanie tempa mówienia i ćwiczenia na mówienie szybsze/wolniejsze;
  • pomiar czasu trwania wygłosu na jednym wydechu;
  • wykrywanie cichych (i ewentualnie wypełnionych), typu 'yyyy') pauz i oszacowanie płynności mówienia.
Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014