This is an old revision of the document!


People

Office Phone ++48 WWW @agh.edu.pl
PROF. DR HAB. INŻ. MARIUSZ ZIÓŁKO retired
dr hab. inż. Bartosz Ziółko C2/418 (12)617-36-39 bziolko
dr inż. Jakub Gałka C2/419 (12)617-36-39 jgalka
dr inż. Przemysław Korohoda C3/506 (12)617-27-52 korohoda
dr inż. Przemysław Sypka C3/506 (12)617-27-52 sypka
dr inż. Konrad Kowalczyk C3/507 (12)617-30-48 konrad.kowalczyk
mgr inż. Tomasz Jadczyk C2/420 (12)617-34-92 jadczyk
mgr inż. Mariusz Mąsior C2/419 (12)617-50-68 masior
mgr inż. Dawid Skurzok C2/418 (12)617-36-39 skurzok
mgr inż. Magdalena Igras C2/420 (12)617-34-92 migras
mgr inż. Stanisław Kacprzak C2/420 (12)617-34-92 skacprza
mgr inż. Tomasz Pędzimąż C2/420 (12)617-34-92 pedzimaz
mgr inż. Marcin Witkowski C2/420 (12)617-34-92 witkow
mgr inż. Szymon Pałka C2/420 (12)617-34-92 pszymon
mgr inż. Piotr Żelasko C2/420 (12)617-34-92
inż. Paweł Jaciów C2/420 (12)617-34-92
inż. Michał Salasa C2/420 (12)617-34-92
Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014