System dialogowy człowiek-komputer

Projekt badawczy TELEDS „System dialogowy człowiek-komputer oparty na łączach telefonicznych” jest realizowany w ramach programu LIDER, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt ma na celu usprawnienie istniejących rozwiązań technologicznych w zakresie automatycznego rozpoznawania mowy. Opracowany zostanie system działający w reżimie mowy ciągłej przesyłanej przez systemy telekomunikacyjne. System będzie się składał z trzech części: automatycznego rozpoznawania mowy polskiej, analizy semantycznej z inteligentnym dobieraniem odpowiedzi oraz syntetyzatora mowy. Pierwszy moduł będzie udoskonaloną i zaadaptowaną wersją automatycznego systemu rozpoznawania mowy SARMATA, wykonanego na AGH w zespole wnioskodawcy. Drugi modułu będzie opracowaniem systemu dialogowego opartego na Słowosieci i słowniku semantycznym. Wykorzystany zostanie jeden z dostępnych syntezatorów mowy.

Tego typu systemy będą miały zastosowanie komercyjne poprzez usprawnienie i obniżenie kosztów telefonicznych punktów kontaktowych (call-centre). Zespół prowadzi badania i wdrożenia we współpracy z kilkoma firmami zainteresowanymi takimi rozwiązaniami technologicznymi.

Osiągnięcia zespołu realizującego projekt są na bieżąco opisywane na blogu rozpoznawaniemowy.blogspot.com. Zapraszamy do realizacji prac dyplomowych w ramach projektu. Kilka związanych z naszymi systemami już powstało - Realizacja prac dyplomowych.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014